CULTUURDRAGER VAN HART VAN ZUID IN HENGELO

Hart van Zuid in Hengelo, het voormalige fabrieksterrein van de firma Stork, is een gebied met een uniek karakter. Het rijke industriële verleden ligt hier voor het oprapen. Maar je moet het wél zien!

De stichting Storkiaan wil de Stork-identiteit van het gebied weer zichtbaar maken en versterken met (kunst)objecten, industrieel erfgoed, digitale middelen en andere (innovatieve) verwijzingen. We doen dat samen met bewoners, gebruikers, gemeente en andere partijen. Uiteindelijk ontstaat zo een Storkroute, een soort ketting met schitterende parels en andere industrieën. Deze parels van Stork van het nieuwe Hart van Zuid wordt de trots van Hengelo.

Dit Masterplan voor de periode 2020-2030 is de basis voor het handelen van de stichting Storkiaan. Het gaat daarbij om drie dingen: dromen, durven en dóen.

De herinrichting van het Industrieplein

Het plein is een natuurlijk startpunt van de Storkroute, ook omdat het hoofdgebouw van de firma Stork hier altijd is gevestigd geweest (nu VDL). Het op 4 november 2019 onthulde gedenkteken voor de April-meistakingen van 1943 (begonnen bij Stork en uitgegroeid tot de grootste verzetsdaad tijdens de oorlog) bij de zuidingang van het station is een eerste invulling van de route. Het is het resultaat van een nauwe samenwerking tussen de stichting Storkiaan en de gemeente Hengelo. De uitvoering past in het beeldplan van het plein.

Storkiaan heeft de teksten van het gedenkteken afgestemd met de stichting Landelijke Herdenking April-meistakingen 1943. Deze werkwijze is het uitgangspunt voor andere onderdelen van de Storkroute.

Tussen Industrieplein en de kruising met de Breemarsweg

Vanuit het station gezien is dat aan de linkerkant de hoge zwarte pijp van DEC Noord (Decentrale Energie Centrale) van Warmtebedrijf Hengelo op de hoek Langelermaatweg-Laan Hart van Zuid. 
Daarin bevindt zich een zeer grote ketel, die jammer genoeg van de straatzijde niet zichtbaar is. Een idee is om die ketel juist wel zichtbaar te maken voor het meehelpen om de Stork-gedachte invulling te geven. In het oog springt ook de onbebouwde ruimte met een gemetseld bouwwerk (een krachtcentrale, genaamd H18).

Langs de laan ligt het terrein van de vroegere ketelfabriek van Stork, waar project- ontwikkelaar Van Wijnen pas na 2027 met woningbouw aan de slag gaat. Een idee van bewoonster Danny Plass is om het gebied in de tussentijd in te zaaien met bloemen (in Storkblauw), waardoor een vrolijke en natuurlijke situatie ontstaat met biodiversiteit, bijen en wellicht een tiny-forest.

De innovatieve Boekelosebrug en industrie Stork Thermeq

Op het voorterrein tussen het Stork Thermeq-complex en de Laan Hart van Zuid staan enkele memorabele attributen, refererend aan het Stork-verleden. De bedoeling is om daar ander Stork-erfgoed (bv. pompen) aan toe te voegen om een verbinding te maken tussen heden en verleden.

Stichting Spoorfietsen heeft in kaart gebracht hoe het oude GOLS-spoor (Gelders Overijssels Lokaal Spoor) ooit vanuit de Achterhoek over het Storkterrein liep tot aan het GOLS-station (nu Industrieplein). Het werd later een stuk bedrijfsspoor van Stork. Stichting Spoorfietsen heeft een stuk origineel Storkspoor (rails met stalen dwarsstaven) ter beschikking gesteld aan de stichting Storkiaan. Een idee om nader uit te werken voor dit deelgebied.

Educatie

Stappenplan

2020
2021
2022
Financiën

GEÏNTERESSEERD?

Stichting Storkiaan is opgericht op 6 september 2019 en bestaat uit de volgende bestuursleden: Marco Krijnsen (voorzitter), Wim Boomkamp (vicevoorzitter), Hans de Gruil (secretaris), Anja Timmer, Johan de Jong, Bert Otten, Tom Morssink, Willem-Jan Velderman en Raymond van Cleef.

Wij zijn altijd op zoek naar nieuwe sponsoren. Bent u geïnteresseerd in Stichting Storkiaan en wilt u meer informatie? Neem dan vrijblijvend contact met ons op. Dromen, durven, doen!

WORD LID

De Vereniging Vrienden van De Storkiaan heeft als doel een bijdrage te leveren om de Stork-identiteit van het gebied in en rondom Hart van Zuid weer zichtbaar te maken, te waarborgen en waar mogelijk te versterken. De Vrienden trachten dat doel te bereiken door in goed overleg met de stichting overheden en publiek te wijzen op specifieke cultuurhistorische en industriële waarden van het voormalige Stork-gebied. Ook de herinnering aan de April-mei-staking in 1943, de grootste verzetsdaad in WO II, die bij Stork begon, wordt door de Vrienden ondersteund.

Via deze website kunt u zich aanmelden voor een lidmaatschap van de Vrienden (€24 per jaar), waarmee u automatisch de twee-jaarlijkse nieuwsbrief ontvangt.